Analyseren

Wij werpen een kritisch-professionele blik op alle verkregen informatie en voeren een grondige analyse uit van enerzijds de behoeften en anderzijds de bestaande problemen.