Renovatie

Bij het idee van renovatie is naast de gebruikelijke vragen hieromtrent, de planning eveneens van cruciaal belang. Hoe gebeurt de aanpak van de uit te voeren werken, zowel technisch als esthetisch, in een ruimte waar men meestal aan het werk blijft?
We maken een diepgaande analyse van de situatie, waarna u een gedetailleerde planning krijgt, die de continu´teit van uw activiteiten verzekert in optimale omstandigheden.
Tegelijkertijd staan wij ook in voor het uitvoeren van de werken en de (eventuele) interne verhuizen.