Hip hip hoera buroconcept bestaat 30 jaar!

Programmeren

De programmeerfase heeft tot doel een programma te schrijven, een specificatie van uw functionele, technische en ruimtelijke wensen.

Op elk van de verzamelde informatie werpen we een kritische professionele blik, we analyseren diepgaand enerzijds de geuite behoeften en anderzijds de aanwezige beperkingen.

“We don’t stop until we’re proud ”
Ariane Van Cappellen, Project Manager

Wat is er aan de hand

tijdens de programmeerfase?

De programmeerfase heeft tot doel een programma te schrijven, een specificatie van uw functionele, technische en ruimtelijke wensen.

Dit document beschrijft zowel kwantitatief als kwalitatief alle functies die in het project moeten worden geïntegreerd, evenals de verbanden daartussen.

Het schrijven van een programma is gebaseerd op een analyse van de behoeften die we uitvoeren via werkgroepen rond transversale thema’s (duurzaamheid, Look & Feel, welzijn, enz.) en/of binnen de afdelingen om hun organisatie en de verschillende profielen waaruit ze bestaan.

Ook al gaat het om een klein aantal mensen (4 tot 7 per groep), deze zeer dynamische workshops zijn een kans om teams te stimuleren om te veranderen en zorgen voor de steun van alle medewerkers. . Dit momentum zal vervolgens gedurende het hele project worden doorgegeven door de ambassadeurs binnen hun teams.

Deze stap betreft niet noodzakelijk alleen grote organisaties. Voor kleine structuren vormen we over het algemeen slechts één groep ambassadeurs die voldoende is om de behoeften te verzamelen en de hele groep kan bereiken.

Recente referenties
en projecten

View more

Laten we samen praten

over je projecten

We kijken ernaar uit van u te horen en al uw vragen over uw volgende project te beantwoorden.