Hip hip hoera buroconcept bestaat 30 jaar!

De jongeren aantrekken die binnenkort voor de deur van uw bedrijf staan 

génération Z

Generatie Z betreedt geleidelijk de arbeidsmarkt. Welke kantoorinrichtingen zijn aan te raden om deze jonge talenten, geboren na 1995, aan te trekken en te behouden? We stelden de vraag aan Christine Rillaerts, partner-architect bij het Brusselse bureau Buroconcept.

Tegen 2025 zullen millennials, de vrouwen en mannen geboren tussen 1980 en 1995, wereldwijd 75% van de beroepsbevolking vertegenwoordigen.

Millennials worden ook wel digital natives genoemd. Ze zijn opgegroeid met computers, technisch onderlegd en ondernemend en ze hebben veel aandacht voor hun werkomgeving en het niveau van comfort en dienstverlening dat een bedrijf kan bieden.

Ze worden opgevolgd door de jongeren van generatie Z (geboren na 1995) of ‘zoomers’ die momenteel hun studies aan het afronden zijn en binnenkort bij de bedrijven zullen aankloppen …

In tegenstelling tot de babyboomers gaan millennials tijdens hun loopbaan gemiddeld meer dan 20 keer op zoek naar een nieuwe baan, die voor hen meestal ook een tweede thuis moet zijn.

Generatie Z wordt omschreven als nieuwsgierig en scherpzinnig en zal in het algemeen goed kunnen omgaan met technologie en voortdurend geconnecteerd zijn. Deze generatie is ook veeleisend op het gebied van werk, samenwerkingsmodellen, delen en werkomgeving.

Dat alles betekent dat bedrijven die millennials willen behouden om een te groot personeelsverloop te voorkomen en tegelijk generatie Z willen aantrekken, zich zullen moeten vernieuwen en zullen moeten meegaan met hun tijd.

Daarbij zullen ze vooral moeten zorgen voor een gezonde werkomgeving die gewijd is aan het welzijn van de werknemer, die wendbaar, dynamisch en natuurlijk hypergeconnecteerd is.

De overgrote meerderheid van de millennials en zoomers vindt namelijk dat technologie hun leven heeft verbeterd.

génération Z

“Een zoomer zal zich niet aangetrokken voelen tot een bedrijf dat niet in elke werkomgeving technologische tools heeft geïntegreerd. Deze generatie is op zoek naar een hypergeconnecteerde omgeving. Het is de taak van Buroconcept om de behoeften van een bedrijf te identificeren en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) te integreren.

Dat omvat bijvoorbeeld de nodige technologie voor hybride vergaderingen (face to face / op afstand) en videoconferenties, maar ook de mogelijkheid om een vergaderruimte of werkplek te reserveren vanop de parking!”

Het eerste contact van een millennial met een bedrijf verloopt via de website en de sociale netwerken.

Wat ze zoeken in merken, en dus bedrijfsidentiteiten, is dat ze zinvol zijn. Hoe kunt u uw merk, uw identiteit versterken door middel van uw kantoorinrichting?

Bij Buroconcept “organiseren we Look-and-Feelworkshops binnen het bedrijf om de identiteit nauwkeurig te bepalen. Onze slogan was dan ook jarenlang ‘We Make an Office … Your Office‘.

Het maakt niet uit of een kantoor de kenmerkende stijl van Buroconcept draagt; wat wij belangrijk vinden is dat het DNA en de waarden van de klant herkenbaar zijn in onze inrichting. Dan is ons project geslaagd.”

Meer comfort en welzijn, dat is wat millennials, en waarschijnlijk morgen ook zoomers, willen op het werk.

“Die zoektocht naar welzijn op het werk is de hoeksteen van Activity Based Working (ABW), waarvan de tools, de Activity Based Stations, elke werknemer ondersteunen bij zijn dagelijkse taken.

Die tools en ruimtes, dat zijn bubbels, Silent Rooms, vergaderzalen van verschillende groottes, enz. die tot doel hebben de locatie opnieuw te koppelen aan de professionele activiteit.

Activity Based Working zal leiden tot meer mobiliteit, meer dynamiek, meer contacten, meer socializen.

Wij bevelen ABW al meer dan 10 jaar aan en hebben dus een zekere expertise op dit gebied ontwikkeld”, vertelt Christine Rillaerts.

Ethische bedrijven, die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, zijn uiteraard populair bij millennials en de nieuw gediplomeerden van morgen.

Bedrijven die streven naar een rationeel en efficiënt gebruik van energie, materialen en water kunnen overigens een LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) behalen voor hun energie- en milieuprestaties en de duurzaamheid van hun gebouw.

Welzijn op het werk kan dan uiteraard niet achterblijven! Ook daarvoor bestaat er een certificering, met de toepasselijke naam WELL (Building Standard), die draait om de invloed van het gebouw en de kantoren op de gezondheid en het welzijn van de mensen erin.

Kort samengevat betekent dat kiezen voor gezonde materialen en duurzame producten, verlichting installeren die zo weinig mogelijk verblindt, de mobiliteit, de verplaatsingen en het actieve gedrag van de werknemers faciliteren, enz.

génération Z

Bij Buroconcept ondersteunen we bedrijven die een WELL-certificering willen behalen door een kantoorinrichting te ontwerpen die voldoet aan de eisen van het certificaat.

We verstrekken de certificaten niet zelf, maar zijn bevoegd om onze klanten bij te staan die de gezondheid en het welzijn van de werknemers op kantoor prioriteit willen geven. We proberen dan zoveel mogelijk natuurlijk licht te integreren in de werkomgeving, de kantoren thermisch en akoestisch comfortabel te maken, zit- en stawerkplekken te integreren om actief gedrag aan te moedigen, enz.

Voor een optimale dienstverlening aan zijn klanten voldoet Buroconcept aan de vele eisen van de WELL-certificering.

We proberen ook steeds het milieu te beschermen. Bij Buroconcept beschouwen we het als onze plicht om een klant die verhuist bewust te maken van de hergebruikmogelijkheden van bureaus, kasten, ladeblokken, tafels enz.

Als meubilair niet in slechte staat is, is het niet verantwoord om het weg te gooien of te laten vernietigen. Soms kunnen meubels worden geüpcycled, gepersonaliseerd, hergebruikt voor iets nieuws, waardoor de levenscyclus wordt verlengd en het milieu zo min mogelijk wordt belast.”

Tot slot zouden deze nieuwe generaties zich bewust zijn van hun eigen waarde.

“Ook in die context pleit ik voor Activity Based Working: wanneer werknemers zelf hun werkplek kunnen kiezen in functie van de uit te voeren taak, ligt de verantwoordelijkheid bij henzelf. Net als welzijn op het werk staat ook vertrouwen centraal bij ABW.”

Laat ons praten

We willen graag met je praten over uw volgende project.